PIT-38

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Stowarzyszenie Rita Baum.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

PIT 38

PIT 38,to PIT dla osób, które uzyskiwały dochody z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych. Przedsiębiorcy, którzy planują zakup tańszego samochodu osobowego ale z jakiś względów nie mogą obecnie kupić auta z tzw. kratką ani też nie będą mieli możliwości wykazania po zmianie przepisów, że samochód jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, skorzystają podatkowo kupując auto jeszcze przed zmianą przepisów. Chcąc rozliczyć kapitały pieniężne, dochody z papierów wartościowych należy wypełnić PIT 38. Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieńuzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku. Jeżeli w 2017 r. uzyskiwałeś dochody z papierów wartościowych, to powienieneś rozliczyć się na druku PIT 38.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieńuzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.