PIT-11

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Stowarzyszenie Rita Baum.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

PIT 11

PIT 11,to PIT, który dostajemy na początku roku od pracodawcy. Jednym ze sposobów obliczania podatku są tzw. progi podatkowe. W Polsce istnieją dwa progi podatkowe: jeśli podatnik zarobił w przeciągu roku mnie niż 85 528 zł znajduje się w pierwszym progu podatkowym, jeśli więcej niż 85 528 zł – w drugim. Na podstawie PIT 11 otrzymanego od płatnika składek wypełniamy nasze zeznanie roczne (PIT-37, PIT-36). Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnik przekazuje informacje zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatnikowi. Informacja dotyczy zarówno wysokości uzyskanego przez tego podatnika przychodu, jak i wysokości pobranych zaliczek na podatek w ciągu roku. Jeżeli w zeszłym roku pracowaliśmy, to nasze zeznanie roczne wypełniamy w oparciu o dane z PIT 11.

PIT INF

PIT INF ma wkrótce zastąpić PITy od pracodawców. W roku 2005 matka jednego z lubelskich maturzystów pozwała o odszkodowanie korepetytora, który miał przygotować jej dziecko do matury. Pozwem i w efekcie korepetytorem zainteresował się urząd skarbowy. W kuluarach mówi się, że PIT INF od 2018 r. ma zastąpić PIT-11, PIT-8C oraz PIT R. W ten sposób procodawcy zamiast wypelniać kilka dokumentów beda mieli jeden i będą go wysyłać elektronicznie. Na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznanie). PIT INF ma połączyć PITy od płatników (czyli PIT 11, PIT 8C i PIT R) w jeden dokument. PIT INF płatnicy będa mieli możliwość wysłac elektronicznie.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnik przekazuje informacje zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatnikowi. Informacja dotyczy zarówno wysokości uzyskanego przez tego podatnika przychodu, jak i wysokości pobranych zaliczek na podatek w ciągu roku.Na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznanie).