E-deklaracje

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Stowarzyszenie Rita Baum.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

edeklaracje

edeklaracje, to portal stworzony przez administrację podatkową, z której możesz pobrać aktywne formularze PIT. Powyższe powoduje, że omawiana kwota rekompensaty nie jest objęta zakresem ww. ustawy podatkowej i nie podlega opodatkowaniu. To z kolei powoduje, że Wnioskodawca wypłacając dawczyni rekompensatę nie jest obowiązany do pomniejszania jej o kwotę podatku dochodowego. Na stronie edeklaracje zapoznasz się z obowiązującymi drukami PIT oraz broszurkami na temat wypełniania PITów. W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat. Złóż edeklarację podatkową przez internet. Szybkość i wygoda.

e-deklaracje

Na stronie e-deklaracje znajdziesz wzory PIT, a także broszurki podatkowe, które moga pomóc Ci w rozliczeniu PIT. Przychody z pozostałych źródeł, co do zasady, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oprócz tego, podatnik wybierający metodę liniową nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług o tym samym charakterze, co praca wykonywana dla niego na etacie w tym samym roku podatkowym. Poprzez e-deklaracje możesz wysłać PIT online. Deklaracje elektroniczne PIT wysyła się w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe. Program do rozliczania PIT wysyła PITy 2018 do urzędów skarbowych przez bramkę e-deklaracje.

Szybki PIT

Szybki PIT to uruchamiany na początku portal przez Krajową Informację Podatkową. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pracodawca pobierze z wynagrodzenia za marzec (można jednak złożyć wniosek o pobranie z wynagrodzenia za kwiecień). Na stronie szybki PIT znajdziesz odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu podatków. Zasady wskazywania urzędu skarbowego dla deklaracji PIT-16A, PIT-19A, PCC-3, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 bez kwalifikowanego podpisu są takie same jak dla dokumentów składanych w formie papierowej. Szybki PIT - skorzystaj z darmowego programu do rozliczeń PIT. Szybko, łatwo i skutecznie. Zaufało nam już wiele osób.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat.Deklaracje elektroniczne PIT wysyła się w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe.Zasady wskazywania urzędu skarbowego dla deklaracji PIT-16A, PIT-19A, PCC-3, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 bez kwalifikowanego podpisu są takie same jak dla dokumentów składanych w formie papierowej.